ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ ДАРЯВА КРЪВ?

Кръвта, кръвните съставки и произведените от тях биопродукти са незаменими лечебни средства. Многобройните опити за синтезиране на „изкуствена“ кръв са все още безуспешни. Единственият източник за получаване на биопрепарати е здравият човек, който доброволно дарява кръв.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КРЪВТА?

Кръвта е жива тъкан, която се състои от 55 % течна съставка – плазма и от кръвни клетки: 44% еритроцити / червени кръвни клетки /, 1% левкоцити /бели кръвни клетки / и тромбоцити. Всяка от тези съставки има специфична роля в организма.

КОЙ МОЖЕ ДА ДАРЯВА КРЪВ?

Здрави хора на възраст от 18 до 65 години, с телесно тегло над 50 кг., чиято кръв може да помогне, без да навреди на болните, нуждаещи се от нея. Ако всички хора в тази категория даряват редовно кръв, България ще има достатъчни запаси от кръв и кръвни продукти. Тази кръв е жизненоважна за спасяването на човешки живот. Кръв може да се дарява на всеки 3 – 4 месеца. Процедурата по вземане на кръв трае 5 – 10 минути. Кръвта се събира в специални стерилни сакове за еднократна употреба. Всеки път се дарява до 450 мл, което се равнява на една двайсета част от общото количество кръв в организма ни и което след няколко седмици се възстановява напълно.

КОЙ НЕ ТРЯБВА ДА ДАРЯВА КРЪВ?

Кръв не трябва да даряват хора, които имат или са имали полово предавани болести, знаят или подозират за тях или други вируси, предаващи се по кръвен път; с безразборни полови връзки; лица, които си инжектират наркотици.