Събиране на оферти с обява

Заглавие на статията Дата
Обява за събиране на оферти за закупуване на медицинска техника за нуждите РЦТХ – Стара Загора 21.12.2022г.
Обява за събиране на оферти за закупуване на медицинска техника за нуждите РЦТХ – Стара Загора 02.02.2022г.
Обява за събиране на оферти за закупуване на медицинска техника за нуждите РЦТХ – Стара Загора 01.11.2021г.
Обява за събиране на оферти за закупуване на медицинска техника за нуждите РЦТХ – Стара Загора 18.01.2021г.
Обява за събиране на оферти за закупуване на компютърна работна станция в РЦТХ – Стара Загора 11.11.2019г.
Обява за събиране на оферти за закупуване на компютърна и офис техника в РЦТХ – Стара Загора 29.11.2018г.
Корекция на минималните технически параметри за компютърна техника 04.12.2018г.