Заглавие на статията Дата
Обява за събиране на оферти за закупуване на четворни пластмасови сакове за кръвовземане 04.10.2023г.
Обява за събиране на оферти за закупуване на медицинска техника за нуждите РЦТХ – Стара Загора 21.12.2022г.
Обява за събиране на оферти за закупуване на медицинска техника за нуждите РЦТХ – Стара Загора 02.02.2022г.
Обява за събиране на оферти за закупуване на медицинска техника за нуждите РЦТХ – Стара Загора 01.11.2021г.
Обява за събиране на оферти за закупуване на медицинска техника за нуждите РЦТХ – Стара Загора 18.01.2021г.
Обява за събиране на оферти за закупуване на компютърна работна станция в РЦТХ – Стара Загора 11.11.2019г.
Обява за събиране на оферти за закупуване на компютърна и офис техника в РЦТХ – Стара Загора 29.11.2018г.
Корекция на минималните технически параметри за компютърна техника 04.12.2018г.