Продукти

КЪДЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ТОЛКОВА МНОГО КРЪВ?

Кръвта се използва в лечебната практика и за производство на кръвни биопродукти.
За по-големи коремни и гръдни операции е нужно вливане на около 2 литра кръв и кръвни съставки, при операции на сърце, големи кръвоносни съдове и бял дроб са необходими до 8 литра, в травматологията – за преодоляване на тежки кръвозагуби и състояние на шок, количеството може да достигне до 10 литра. При лечение на изгаряния с 20 – 30 % поразена кожа само през първия месец се преливат около 40 литра плазма. Жизнено важно е и преливането на кръв и кръвни съставки за болните от злокачествени кръвни заболявания. Кръвта се използва за лечение на хемолитична боласт на новороденото, в акушерството, в гинекологията.

Без дарена кръв са немислими:

ОКАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПРИ:
*лечение на остри кръвозагуби, причинени от травми
*лечение на тежки изгаряния
*планови и спешни хирургични и акушерски интервенции
*дисеминирано вътресъдово съсирване
*АВО и Rh несъвместимост между майката и плода / обменно кръвопреливане /
*лечение на злокачествени заболявания
*трансплантация на костен мозък и други органи

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЖИВОТА НА:

*болни с тежка форма на вродени хемолитични анемии – таласемии
*болни с вроден дефицит на коагулационни фактори – хемофилии

ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАЗМЕНИ ПРЕПАРАТИ:

*албумин
*имуноглобулини
*фактори на съсирването

*Дневно се правят около 1000 кръвопреливания
*За да се получи 1 флакон албумин е необходимо да се преработят около 1200 мл плазма
*за 300 единици антихемофилен глобулин са необходими 1000 мл плазма

КАКВИ КРЪВНИ ПРОДУКТИ ИМА?

*ЦЯЛА КРЪВ – съдържа клетъчни елементи, плазма и кръво-консервиращ разтвор. Прилага се при остри кръвоизливи, в случаи, когато е налице дефицит на по-голяма част от кръвните съставки.
*ЕРИТРОЦИТЕН КОНЦЕНТРАТ – съдържа еритроцитите, получени от една единица цяла кръв след отделяне на плазмата. Прилага се при всички случаи на анемия, когато няма етиологично лечение като вродените хемолитични анемии, злокачествени заболявания на кръвта и друго., при случаите с хемолитична болест на новороденото, когато е застрашен живота на болния от кислороден глад.
*ТРОМБОЦИТЕН КОНЦЕНТРАТ – съдържа тромбоцитите, получени от една единица цяла кръв. Прилага се при всички случаи, които се дължат на намален брой тромбоцити в кръвта на болния или на нарушение на техните функции.
*ПРЯСНО ЗАМРАЗЕНА ПЛАЗМА – това е плазмата, която се отделя от една единица цяла кръв и се замразява в срок, който позволява да се съхранят лабилните фактори на съсирване. Прилага се при всички случаи на вроден или придобит дефицит на коагулационни фактори и при масивни кръвопреливания.