Отделение по плазмафереза

Районният център по трансфузионна хематолология – Стара Загора започна производството на реконвалесцентна плазма от стандартно даряване на цяла кръв и чрез плазмафереза.

Реконвалесцентна плазма се взема само от преболедували и в период на възстановяване от COVID-19.

Условията, на които трябва да отговарят кандидатите за дарители на реконвалесцентна плазма COVID – 19, независимо дали това е чрез стандартно даряване или чрез плазмафереза са:

– Възраст 18 – 65 години;
– Да са с телесно тегло над 50 кг.;
– В момента се чувстват здрави и състоянието им не налага прием на медикаменти;
– Да отговарят и на общите изисквания за кръводарител;

– Да представят положителен резултат от PCR или антигенен тест или положителен резултат за антитела срещу SARS-CoV2 от сертифицирани лаборатории;

Положителен тест за антитела срещу SARS-CoV2 от сертифицирана лаборатория за лица, на които няма лабораторен положителен резултат за PCR или антигенен тест за SARS-CoV2. Ако в Националната информационна система няма данни за положителен PCR или положителен антигенен тест, освидетелстващият лекар изисква документация, доказваща, че лицето е било заразено от COVID-19 (епикриза, амбулаторен лист, документи от личен лекар, изследвания).

– Да са изминали не по-малко от 40 дни след положителния резултат;

Лекарят, освидетелстващ кръводарителя взема окончателното решение за допускане до даряване.

Срокове за отлагане на дарители след ваксиниране за инфекцията Covid 19
Експертният съвет по Трансфузионна хематология обсъди и актуализира срокове за отлагане на дарителите след ваксиниране за инфекцията Covid -19.

За РНК ваксини – Comirnaty (Pfizer), Moderna:
48 часа след ваксиниране, ако няма нежелани реакции;
7 дни след възникнали нежелани реакции.

За векторни ваксини – Janssen, Vaxzevria (AstraZeneca):
28 дни след ваксиниране.

Ако вида на ваксината не е известен:
28 дни след ваксиниране.

Сроковете на отлагане се прилагат след всяка игла от съответния ваксинационен цикъл.
Тези срокове се отнасят за всички кръводарители – както на стандартна кръв, така и на реконвалесцентна плазма.

Общо времето, включващо снемане на анамнеза, диагностика и даряване на плазма чрез ферезната процедура не отнема повече от час. Стандартното кръводараване отнема не повече от 15 минути. Независимо по кой от двата метода е произведена реконвалесцентната плазма, като краен биопродукт тя притежава еднакви качествени показатели. Работното време на центъра с кръводарители е от понеделник до петък от 7.30 до 14.30 часа.

За повече информация и за предварително планиране на даряванията чрез плазмафереза на телефон: 0877018820, всеки делничен ден от 7.30 до 15 часа! Очакваме Ви! Бъдете здрави!