Обяви за работа

18.10.2018г.
Районен център по трансфузионна хематология – Стара Загора търси да назначи лекар на постоянен трудов договор.
Предлагаме:
– Работно място за лекар – специализант по Трансфузионна хематология;
– Работа на постоянен трудов договор;
– Пълен работен ден – 7 часа.

Изисквания към кандидатите:
– Диплома за завършено медицинско образование или удостоверение за завършен курс на обучение по специалност Медицина;
– Няма изисквания за трудов стаж;
– Отлични комуникативни умения, задълбочени познания в областта на медицината, позитивно мислене и желание за работа в екип;
– Компютърна грамотност;
– Владеенето на чужд език е предимство.

телефон за контакти: 0878840159
e-mail: rcth_st_zagora@abv.bg
Автобиография може да бъде подадена на посочения e-mail или на адрес гр.Стара Загора бул. Ген. Столетов 2 – РЦТХ от 7:30 – 14:30ч.