Информация за публикувана обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП