Доставка на апаратура – 21.10.2016

Доставка на специализирана медицинска апаратура за нуждите на Районен център по трансфузионна хематология – Стара Загора – хладилна центрофуга за кръвни сакове, стационарни силъри и центрофуга за конвенционални техники, монтаж и гаранционно сервизно обслужване на апаратурата и обучение за работа със същата

Име на документа Дата
1 Решение 21.10.2016 г.
2. Обявление 21.10.2016 г.
3. Документация 21.10.2016 г.
4. Образци на документи 21.10.2016 г.
5. Спецификации 21.10.2016 г.