Вътрешни правила

Вътрешни правила за Провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП в сила от 30.03.2012 г.