Антикорупция

Сигнали, съдържащи твърдения за извършени нарушения, могат да се подават по следните начини:

  • Чрез онлайн формата към министъра на здравеопазването, главния секретар и Инспектората към Министерството
  • По e-mail: anticorruption@mh.government.bg
  • На хартиен носител, чрез пощенските кутии, намиращи се във всяка една от трите сгради на Министерство на здравеопазването
  • На хартиен носител, чрез подаване в деловодството на Министерство на здравеопазването на площад „Света Неделя” № 5

Необходима информация при подаване на сигнал

При подаване на сигнали от Ваша страна се предоставят следните данни:

  • Три имена
  • Вашия адрес за кореспонденция
  • Телефон за контакт
  • Данни за институциите, които вече сте информирали
  • Адрес на електронната Ви поща

Желателно е да изпращате доказателства за откритите нарушения. Това ще повиши възможността за по-ефективни действия от наша страна при проверката на сигналите, подадени от Вас.

Форма към Комисията по превенция и противодействие на корупцията

Внасяне на сигнал или препоръка може да се осъществяви и чрез попълване на  онлайн форма за подаване на сигнали към Комисия за противодействие на корупцията

Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури в РЦТХ – Стара Загора