Отделение по плазмафереза

Районният център по трансфузионна хематолология – Стара Загора започна производството на реконвалесцентна плазма от стандартно даряване на цяла кръв и чрез плазмафереза.

Условията, на които трябва да отговарят кандидатите за дарители на реконвалесцентна плазма COVID – 19, независимо дали това е чрез стандартно даряване или чрез плазмафереза са:
– Възраст 18 – 65 години;
– Положителен резултат от PCR или антигенен тест (извършен в лицензирано лечебно заведение или РЗИ), от който са изминали не по–малко от 40 дни;
– В момента се чувстват здрави и състоянието им не налага прием на медикаменти;
– Да отговарят и на общите изисквания за кръводарител.

Общо времето, включващо снемане на анамнеза, диагностика и даряване на плазма чрез ферезната процедура не отнема повече от час. Стандартното кръводараване отнема не повече от 15 минути. Независимо по кой от двата метода е произведена реконвалесцентната плазма, като краен биопродукт тя притежава еднакви качествени показатели. Работното време на центъра с кръводарители е от понеделник до петък от 7.30 до 14.30 часа.

За повече информация и за предварително планиране на даряванията чрез плазмафереза на телефон: 0877018820, всеки делничен ден от 7.30 до 15 часа! Очакваме Ви! Бъдете здрави!